Momentálne nepriebiehajú žiadne workshopy

Workshopy sú pre všetkých, ktorí majú radi pohyb bez ohľadu na ich vek a fyzickú úroveň. Počas workshopu účastník spoznáva pohyb v jeho rôznych podobách. Prostredníctvom rozličných hier a prekonávania náročných úloh dosiahne rozvoj pohybových schopností a uvedomenie si podstaty ľudského tela.